Økt utnyttelse av biomasse fra skog

Prosjektet skal bidra til å møte lokale målsettinger knyttet til fornybar energi. Skogeiere skal gjennom prosjektet få hjelp til å øke verdiskapingen gjennom økt leveranse av biomasse fra alle typer skog.

Større volum av trevirke og nye produkter skal styrke sysselsettingen og bidra til nye forretingsmodeller for skogentreprenører, utstyrsprodusenter og bioenergi-virksomheter. Prosjektet skal bidra til å utvikle løsninger for småskala, energieffektive forbrenningsanlegg med lave investeringskostnader.

Norsk prosjekteier

Allskog BA

Kontakt

Prosjektperiode

01.01.2009 - 31.12.2011

Budsjett

Norsk bidrag: 6.852.000 Kjell

Total: 4.463.000 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

Norge: Nordland fylkeskommune, Fylkesmannen i Nordland, Landbruks og matdepartementet (LMD), Norsk institutt for skog og landskap, Allskog.
Sverige: Mellersta Österbotten, Västerbotten, Västernorrland