Oljevernberedskap

Norsk prosjekteier

Kirkenes havnevesen

Kontakt

  • Martinussen, Arnt

Prosjektperiode

01.01.2003 - 31.12.2005

Budsjett

Norsk bidrag: 580000 Kjell

Total: 126487 €