Orientering i grenseland

Norsk prosjekteier

Halden kommune

Kontakt

  • Sørås, Espen

Prosjektperiode

01.01.2001 - 31.12.2003

Budsjett

Norsk bidrag: 857500 Kjell

Total: 204488 €