PERISCOPE

Med sine rike marine ressurser, høyteknologiske industrier, store havneområder og økte offshore-aktiviteter, er Nordsjøen en svært viktig region for Europas blå næringer. Men på grunn av store globale endringer opplever marine økonomier stadig nye utfordringer. Enkelte næringer gjennomgår betydelige omstruktureringer som f.eks. økt produksjon (vindkraft i Tyskland og Danmark) eller reduksjon av produksjon (olje og gass i Storbritannia og Norge).

PERISCOPE sikter på å etablere et permanent innovasjonsnettverk mellom landene i regionen. På denne måten kan prosjektet bidra til bærekraftig forretningsutvikling på tvers av landegrensene, samt åpne opp for nye markeder og innovasjonsmuligheter blant blå næringer.

Norsk prosjekteier

Sørlandets Europakontor

Prosjektperiode

01.10.2019 - 30.09.2020

Budsjett

Norsk bidrag: 553 210 Eur

Total: 4 121 987 €

Andre partnere

Global Center of Expertise NODE, Norway

Aarhus University, Danmark

Nederland Marietim Land, Nederland

Business Region Göteborg, Sverige

European Marine Energy Centre, England

Centre of Maritime Technologies, Tyskland

Offshoreenergy.dk, Danmark

Hanze University of Applied Science Groningen, Nederland

RISE, Sverige

Samenwerkingsverband Noord Nederland, Nederland

4strat GMBH, Tyskland