Petroleumsforening og -konferanse

Norsk prosjekteier

Euroarktisk Petroleumsforening

Kontakt

Prosjektperiode

01.01.2002 - 01.01.2004

Budsjett

Norsk bidrag: 630000 Kjell

Total: 239800 €