Pilotprosjekt Helsevindu Svinesund

Pilotprojektet är ett förprojekt utan bindningar där själva idén och ej placeringen står i fokus. Insatsen stämmer väl med intentionerna i Interreg IIIA-programmet Sverige-Norge.

Norsk prosjekteier

Sykehusene

Kontakt

  • Degnes, Trond

Prosjektperiode

01.08.2006 - 30.06.2007

Budsjett

Norsk bidrag: 290000 Kjell

Total: 93450 €