Plattform Sylane

Gjennom prospektet Plattform Sylan skal et felles verdigrunnlag videreutvikles og konfliktpotensialet mellom reiselivs- og reindriftsinteressene reduseres. Plattform Sylan vil også kunne være en premissgiver i forbindelse med mulig etablering av en nasjonalpark på svensk side. Sentralt for planene er også økt utnyttelse av områdets potensial i reiselivssammenheng.

Prosjekteieren, selskapet Naboer AB, er et utviklingsselskap med 17 offentlige eiere i Jämtland og Nord og Sør-Trøndelag.

Norsk prosjekteier

Naboer AB

Kontakt

  • Adsten, Lennart

    Naboer AB

    +46 (0)70 320 04 69

    +46 (0) 70 320 04 69

    Send e-post

Prosjektperiode

01.05.2012 - 31.08.2014

Budsjett

Norsk bidrag: 361000 Kjell

Total: 89948 €

Mer om prosjektet