R-Mode Baltic

R-Mode Baltic: Et alternativt navigasjonssystem til sjøs

Satelittnavigasjonssystemer, som GPS eller Galilea, hjelper skip å navigere med stor nøyaktighet i hav- og kystområder. Spesielt i kystområder, nær havner, offshore vindfarmer og oljeplattformer er det viktig at nøyaktig posisjoneringsinformasjon er permanent tilgjengelig.Prosjektets har som mål å utvikle et maritimt navigasjonssystem som backup ved feil eller forstyrrelser på eksisterende satelittnavigasjonssystemer. I løpet av det treårige prosjektet skal eksperter, maritime myndigheter og forskningsinstitutter utvikle ny teknologi samt modifisere eksisterende maritim infrastruktur slik at systemet kan implementeres.

Kongsberg Seatex (Trondheim) er norsk partner i prosjektet. I tillegg er Kystverket Vest med som assosiert norsk partner. Samlet budsjett for norske partnere er € 359 000.

Norsk prosjekteier

Kongsberg Seatex

Kontakt

  • Cato Giil Eliassen

    Kongsberg Seatex AS

    +47 735 45 529

    Send e-post

Prosjektperiode

01.10.2017 - 30.09.2020

Budsjett

Norsk bidrag: 179 500 €

Total: 3 428 487 €

Andre partnere

Federal Waterways and Shiping Administration (DE)

Maritime Office in Gdynia (PL)

Swedish Maritime Administration (SE)

Federal Maritime and Hydrographic Agency (DE)

National Institute of Telecommunications (PL)

RISE Research Institutes of Sweden AB (SE)

Gutec AB (SE)

NavSim Poland Ltd. (PL)

navXerience GmbH (DE)

Saab AB (publ) TransponderTech (SE)