Raduga

Norsk prosjekteier

Barel AS

Kontakt

Prosjektperiode

01.01.2002 - 31.12.2004

Budsjett

Norsk bidrag: 369000 Kjell

Total: 157500 €