Redningssamarbeid

Norsk prosjekteier

Hovedredningssentralen

Kontakt

  • Gundersen, Anne

Prosjektperiode

01.01.2004 - 31.12.2006

Budsjett

Norsk bidrag: 501000 Kjell

Total: 388500 €