REEWiseVillage

REEWiseVillage – Fostering and facilitating energy citizenship development in local communities

Prosjektet skal legge til rette for økt kunnskap og bevissthet om energiressurser blant husholdninger, eiere av private og offentlige bygg, i landbruket og andre små og mellomstore bedrifter. Prosjektdeltakerne tester lokale innovasjoner innen fornybar energi og ressurseffektivitet.

Dette er et forprosjekt som skal legge grunnlaget for et framtidig hovedprosjekt.

Norsk prosjekteier

UiT - Norges arktiske universitet, Narvik

Prosjektperiode

15.06.2016 - 30.11.2016

Budsjett

Total: 36000 €

Andre partnere

Ulster University, Newtownabbey