REGINA

Hvilke muligheter og utfordringer oppstår når storskala ressursbasert industri beveger seg inn i et lite og sårbart felleskap? og hvordan påvirkes et slikt felleskap når industri forsvinner?

Regina prosjektet ble opprettet med formål om å utvikle en serie med verktøy for å redusere sårbarhet og øke beredskapen hos små og fjerntliggende områder i Skottland og Nord-atlanteren, samt nedleggelse av ressursbaserte næringer. Resultatene fra prosjektsamarbeidet kommer også til å bli relevant for andre småskalasamfunn med lignende utfordringer.

 

Norsk prosjekteier

Alstahaug Kommune, Brønnøy Kommune, NIBIO, Nordlands Fylkeskommune, Nordlandsforskning.

Prosjektperiode

30.09.2015 - 29.09.2018

Budsjett

Total: 1 999 750 €

Prosjektnettside

http://www.reginaproject.eu/

Andre partnere

Environmental Research Institute

Kommune Kujalleq

Highland and Islands Enterprise

Sodankylä Municipality

Lapin Yliopisto

MidtskandiaNibio

Nordisk ministerråd

Nordregio

Storumans kommun