Remo Dem

Hovedmålet med prosjektet er å utvikle en integrert omsorg for personer med demens og opprettholde «aldring på stedet» for personer med demens. Blant utfordringene er hvordan man kan opprettholde sosial- og familiekontakt når folk er langt fra hverandre.

Innovative integrerte IKT-løsninger for personer med demens vil bli tilpasset og deres innvirkning vil bli vurdert for å få den nødvendige kunnskap, stimulere innføring og bruk av kostnadseffektive teknologier for å optimalisere omsorg av mennesker med demens
i distriktene. Intensjonen er at utviklede maler for omsorg og tjenester kan overføres til andre grupper av eldre mennesker.

 

Norsk prosjekteier

Norsk senter for telemedisin, Univeristetssykehuset for Nord-Norge i Tromsø

Prosjektperiode

20.02.2012 - 30.04.2012

Budsjett

Total: 30 000 €

Andre partnere

Dementia Service
Development Centre,
University of Stirling,
NPP 2007-2013 Project Booklet page 62 of 88
Scotland.