Renovasjonstransporter på Nordkalotten

Samarbeid om forbedring av økonomiske og miljømessige forutsetninger for betydelige renovasjonstransporter mellom Kiruna og Nord-Norge, herunder tiltak for bedre retningsbalanse og knutepunktfunksjoner i Kiruna og Narvik. Prosjektet vil også vurdere muligheten for å benytte togtransporter som erstatning for dagens biltransporter.

Norsk prosjekteier

Hålogaland Ressursselskap IKS

Prosjektperiode

01.08.2008 - 30.04.2009

Budsjett

Norsk bidrag: 180.736 Kjell

Total: 82.175 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

Kiruna Bilfrakt