Renovation Center

Renovation Center – a Nordic center for energy efficient renovations (RC) legger til rette for økt kompetanse om energieffektive og bærekraftige bygninger gjennom å etablere et grenseoverskridende kompetansemiljø. Prosjektets overordnede mål er å øke antallet kompetente yrkesutøvere som kan utføre ressurs- og energieffektive renovasjonstjenester i Botnia-Atlantica-regionen. Dette målet skal nås gjennom etableringen av et nordisk renovasjonssenter, et kunnskapsnettverk som skal identifisere beste praksis og støtte regionale aktører med informasjon og utdanningstiltak, samt utvikle nye pedagogiske verktøy om bærekraftig renovasjon.

RC skal samle inn og spre relevant informasjon om sluttbrukernes behov for ulike renovasjonstjenester og -metoder. Bedrifter, kommuner og boligeiere får utvidet sitt nettverk med verdifulle kontakter, i tillegg til økt kunnskap om bærekraftig renovasjon og nye hjelpemiddel for forebyggende eiendomsdrift.

Norsk prosjekteier

UiT - Norges arktiske universitet, campus Narvik

Prosjektperiode

01.04.2015 - 31.03.2018

Budsjett

Norsk bidrag: 137 203 Kjell

Total: 1 843 330 €

Andre partnere

Seinäjoki yrkeshögskola (FI)
Tammerfors tekniska universitet (FI)
Vasaregionens Utveckling AB VASEK (FI)
SP Sveriges tekniska forskningsinstitut AB (SE)
Västerbottens läns landsting (SE)
Umeå universitet (SE)