Röjande av handelshinder

I första hand skall projektet fokusera på följande två områden: – Kontraktstandard i entreprenörsbranschen (bygg och anläggning) – Harmonisering av fordonsregler Även andra gränshinder kan under projektets gång komma att bli aktuell att arbeta med såsom t.ex. moms i gränsöverskridande verksamhet, norskt regelverk beträffande norsk momsrepresentant för svenska företag, tullbestämmelser vid passering vid obevakad gränsövergång. Syftet med projektet är att ge konkreta förslag till ändringar och lösningar som ska leda till undanröjande av handelshinder. Handelshindren berör hela den svensk-norska gränsen men arbetet kommer främst att involvera Jämtlands län, Värmlands län, Dalarnas län, Västra Götalands regionen, Nord- och Sör-Tröndelags fylken, Hedmarks fylke, Östfolds fylke och Akershus fylke

Norsk prosjekteier

Levanger-Verdal Havnevesen

Prosjektperiode

01.09.2002 - 31.12.2003

Budsjett

Norsk bidrag: 532000 Kjell

Total: 98385 €