RTF

Prosjektets hovedmålsetning er å etablere et blandet nettverk av avanserte og mindre avansere regioner med tanke på å identifisere og analysere gode eksempler innenfor området telemedisin.

 

Norsk prosjekteier

Helse Nord RHF

Prosjektperiode

01.11.2009 - 31.10.2012

Budsjett

Norsk bidrag: 973199 Kjell

Total: 1977831 €

Andre partnere

Veneto Region (IT)
Ministry of Health of the Catalan Government (ES)
Estonian eHealth Foundation (EE)
Regional Council of Auvergne (FR)
Scottish Centre for Telehealth (UK)
County Council of Nordbotten (SE)
Malopolska Region (PL)