Samarbeid for et bedre arbeidsliv

Prosjektbeskrivelse: Ledere ansvarlige for arbeidsmiljø og for ansatte som arbeider med barn og unge samt eldre har tatt initiativ til å bruke arbeidsmetoden Lærende Granskning med erfaringsutveksling mellom deltakernes arbeidsplasser og påfølgende endringsarbeid i virksomheten. Motiver for å fokusere på læring på egen arbeidsplas er bl.a. økte krav på de ansattes fleksibilitet, på et arbeidsmiljø som tillater og stimulerer læring og utvikling, at de ansatte har drivkraften til å engasjere seg i ideelt arbeid eller voksenutdanning og at det som læres på formelle utdanninger ikke nødvendigvis gir den ønskelige overføringen og tillempningen som base for praktisk handling i hverdagsliv og arbeid.

Prosjektperiode

01.04.2003 - 31.03.2004

Ekstern prosjektinfo

http://www.larandegranskning.se/