Sámi Giellagáldu – Nordisk fag og ressurssenter for samisk språk

Dette er et videreføringsprosjekt av nordisk fag- og ressurssenter for samiske språk – Sámi Giellagáldu. Formålet med dette prosjektet er å styrke og øke bruken av samiske språk på ulike type arenaer, og styrke og revitalisere kulturen og kulturarven innenfor Sápmi programmets virkeområde. Dette prosjektet er en del av omorganiseringen og effektiviseringen av det det grenseoverskridende nordiske samiske språksamarbeidet som Samisk Parlamentarisk Råd satte i gang i 2007.

Norsk prosjekteier

Sametinget

Prosjektperiode

01.08.2015 - 31.05.2017

Budsjett

Norsk bidrag: 1 340 000 Kjell

Total: 3 105 995 €

Andre partnere

Sametinget Sverige