SamS

Prosjektsamarbeid for å skape språklige og kulturelle forutsetninger for revitalisering, styrking, bevaring og utvikling av det sydsamiske språket.

 

Norsk prosjekteier

Fylkesmannen i Nordland

Prosjektperiode

01.04.2008 - 31.03.2011

Budsjett

Norsk bidrag: 1 569 749 Kjell

Total: 731 979 €

Mer om prosjektet