Scandinavian Cleantech Network – SCN

I strategien for Europa 2020 er fem mål satt opp, ett av dem behandler klimaendring og bærekraftig energiforsyning. Prosjektet Scandinavian Cleantech Network har som mål å kartlegge Cleantechaktører innenfor Øresund/Kattegat/Skagerrak-området. Kartleggningens langsiktige formål er å koble aktører for å oppnå en kritisk masse som kan skape nye innovative løsninger innenfor fornybar energi og de kan dermed bidra til måloppnåelsen av Europa 2020.

Norsk prosjekteier

Kunnskapsbyen Lillestrøm

Kontakt

  • Berentsen, Trine Kopstad

    Kunnskapsbyen Lillestrøm

    93 01 48 01

    Send e-post

Prosjektperiode

01.01.2014 - 30.11.2014

Budsjett

Norsk bidrag: 260835 Kjell

Total: 132 740 €

Andre partnere

Scandinavian Business Hub
Nordisk Energiforskning
Oslo kommune

Ikke finansierende partnere:
Copenhagen Cleantech Cluster
Aarhus universitet