Sea-Surf Snow

Sea-Surf Snow jobber for bedre ressursutnyttelse av regionens naturressurser. Målet er produsere et lett og holdbart produksjonsmaterial lagd av tang for surfebrett og snowboard.

I dag anvendes tang først og fremst i matindustrien og i mindre grad til fiberutvikling. Prosjektet skal undersøke hvorvidt man kan bruke biorester fra tang til å utvikle nye produkter. Dette skal gjøres ved hjelp av tilgjengelig teknologi og kunnskap, og videre skape prosesser og produkter med lavt energimessig fotavtrykk.

Norsk prosjekteier

The Northern Company AS

Andre partnere

Luleå tekniska universitet

Treeform

Midnight Composites AB