SECRE

Secre skal utvikle og implementere en bærekraftig tjeneste for å oppmuntre opptaket av fornybar energi innen offentlige virksomheter. Arbeidet i fornybar energi-klyngen har vist at offentlige virksomheter står overfor problemer som mangel på kunnskapsoverføring, urealistiske forretningsmodeller, store finansieringproblemer og mangel på langsiktig teknisk støtte.

 

Prosjektperiode

01.09.2011 - 28.02.2014

Budsjett

Total: 2 194 728 €

Prosjektnettside

http://www.secre.eu/

Andre partnere

Finnish Forest Research
Institute, Joensuu
Research Unit,
Finland
Municipal Federation of
Savonia University of
Applied Sciences,
Finland
Action Renewables,
Northern_Ireland
University of Ulster,
Coleraine,
Northern_Ireland
West Regional Authority
(WRA),
Ireland
Community Energy
Scotland,
Scotland
Lews Castle College /UHI,
Engineering Department,
Scotland
Biofuel Region,
Sweden
Sogn og Fjordane
University College,
Norway
Sogn og Fjordane Science
Park,
Norway
Innovation Center Iceland,
Iceland
Arctic Technology Centre,
Greenland