SEGI

Tjenester av allmenn interesse er en viktig del av levekårene i utkantområder. Bevisene for å støtte gjennomføring, overvåking og evaluering av politiske tiltak vedrørende tjenester av allmenn interesse kan forbedres. Dette prosjektet er forventet å gi holdepunkter for å fylle dette gapet.

 

Norsk prosjekteier

Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR)

Prosjektperiode

01.11.2010 - 01.09.2013

Budsjett

Total: 988942 €

Andre partnere

University of Vienna, Department of
Geography and Regional Research – AT
• Federal Institute for Research on Building,
Urban Affairs and Spatial Development – DE
• Centre of Geographical Studies – IGOT-UL –
PT
• University of Akureyri – IS
• S. Leszczycki Institute of Geography and
Spatial Organization, Polish Academy of
Sciences – PL
• PlanIdea Knowledge Center Nonprofit Ltd. –
HU
• Academy of Economic Studies of Bucharest
– Research Centre for Macroeconomic and
Regional Forecasting – RO
• Navarra de Suelo y Vivienda S.A. – ES
• University of the West of England, Bristol –
UK