Skogstilpasning for et endret klima

Prosjektet skal bidra til å legge grunnlaget for et holdbart og langsiktig skogsjordbruk tilpasset de klimaforandringene kloden vår går igjennom. «Skogstilpasning» fokuserer på kompetansehevende tiltak for skogsbaserte selskaper. På denne måten kan de tilpasse seg de utfordringene som følger med klimaendringene.

 

Norsk prosjekteier

Fylkesmannen i Trøndelag

Kontakt

  • Tobias Eliasson

    tobias.eliasson@skogsstyrelsen.se

  • Dag Okkenhaug Bævre

    Fylkesmannen i Trøndelag

    +47 91 18 24 03

Prosjektperiode

01.09.2017 - 01.08.2020

Budsjett

Norsk bidrag: 1 026 100 Kjell

Total: 758 624 €