SMaE

Prosjektet har som mål å stimulere små og mellomstore bedrifters ferdigheter ved å tilby en plattform for testing og evaluering av moderne prosesser, verktøy og metoder. Plattformen gir tilgang til prosjektets samlede kompetanse i produktutviklingsmetoder, modellering og simuleringsdemonstratorer, samt informasjons- og automasjonsteknologier.

Norsk prosjekteier

Høgskolen i Narvik

Kontakt

  • Nergård, Henrik

    Luleå tekniska universitet

    Send e-post

Prosjektperiode

01.07.2012 - 30.06.2014

Budsjett

Total: 853032 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

Mellersta Österbottens yrkeshögskola / CENTRIA forskning och utveckling, Høgskolen i Narvik