Smart Circular Procurement

CircPro (Smart Circular Procurement) jobber med å øke offentlige innkjøp basert på produkter innen sirkulær økonomi. Sirkulær økonomi er et prinsipp hvor målet er at ressurser forblir i økonomien lengst mulig. Blant annet ved å redusere råvarebruk, avfall og holde energiforbruket under produksjonen nede. Gjenbruk er også et viktig overordnet mål ved sirkulær økonomi.

Norsk prosjekteier

Elverum kommune

Kontakt

  • Alf Kristian Enger

    920 52 621

Prosjektperiode

01.06.2018 - 31.05.2023

Budsjett

Total: 2 208 675 €