SMARTrenew

Målet med prosjektet er å tilføre fornybar energi, og smarte energilagringssystemer, til grisgrendte strøk i NPA-regionen. Prosjektet baserer seg på en trippel-helix modell, hvor man har et bredt og tverrfaglig samarbeid mellom akademia, bedrifter, offentlige aktører og innbyggere.

Norsk prosjekteier

NORUT

Prosjektperiode

01.10.2018 - 30.09.2021

Budsjett

Total: 1 644 339 €

Andre partnere

Derry City & Strabane District County

Donegal County Council

Environment Agency

Heat Research and Development

Orkusetur Energy Agency

Oulu University of Applied Sciences