Småskala vannkraft

Prosjektet skal også identifisere små, middels og store bedrifter og utviklingsressurser som kan vare med i utvikling, produksjon og kommersialisering av prosjektideen. Prosjektet skal også peke på en mulig Lead partner for dette arbeidet.

Kontakt

Prosjektperiode

01.05.2011 - 31.12.2011

Budsjett

Total: 39825 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

Bedriftskompetanse AS