SMICE

SMICE – Samskapande Mittnordisk Innovationsarena för Cirkulär Ekonomi

SMICE er et nettverk som støtter bærekraftige visjoner hele veien til handling! Denne prosessen kan for eksempel handle om å finne bedriftspartnere og ildsjeler, eller om å bygge kunnskapen som skal til for å sluttføre et prosjekt. Nettverket tilbyr møtelokaler og digitale verktøy som muliggjør samhandling over lengre avstander.

Metodikken i SMICE bygger på Appriciative Inquiry (AI), en velprøvd metode for langsiktig og bærekraftig samfunnsutvikling.

Norsk prosjekteier

Trøndelag fylkeskommune

Prosjektperiode

17.05.2017 - 14.05.2020

Budsjett

Norsk bidrag: 4 518 750 Kjell

Total: 2 946 044 €

Prosjektnettside

https://www.smice.nu/