StarCap

StarCap – Startup capital for agile growth

Interregprosjektet StarCap skal sette ambisiøse oppstartsbedrifter i grenseregionen Fyrbodal-Østfold i stand til å tiltrekke seg risikokapital. Prosjektet skal koble potensielle investorer og venturefond mot bedrifter i inkubator- og akseleratorprogrammene i Trollhättan og Fredrikstad. Sammen skal vi utvikle en felles agil arbeidsprosess hvor gründerteam raskt utvikler en idé til et foretak som kan tiltrekke seg nødvendig risikokapital for videre utvikling og markedsadgang.

Fredrikstad kommune som står som prosjekteier på norsk side, har også gjennom lang tid vært aktiv partner i mange av desamme prosjektene og dessuten i en rekke andre EU-finansierte utviklingsprosjekter innen kreativ næring, kultur, turisme og attraksjonsutvikling.

Blender Collective er et nettverk for kreative næringer og andre nyskapende bedrifter. Vi vi er en videreføring av næringsklyngen Arena Magica og kombinerer klyngeutvikling med samlokalisering, eller coworking. Gjennom samarbeid med utdanningsaktører og forskningsmiljøer hjelper vi medlemmene med utvikling og gjennomføring av innovasjons- og forskningsprosjekter. Medlemmene våre er er opptatt av samarbeid, deling og vekst. Vi samarbeider når vi kan og konkurrerer når vi må.

Norsk prosjekteier

Fredrikstad kommune

Kontakt

Prosjektperiode

01.07.2016 - 30.06.2019

Budsjett

Norsk bidrag: 1 500 000 Kjell

Total: 1 074 000 €

Prosjektnettside

http://starcap.no/

Andre partnere

Arena Magica

Fredrikstad Innovasjonspark

Østfold fylkseskommune

Blender collective