SUBMARINER

Prosjektet skal bidra til bærekraftig økonomisk forvaltning av marine ressurser. Norge er assosiert partner i prosjektet gjennom ScanBalt. Prosjektet legger også opp til tett samarbeid med Østersjørådets maritime gruppe og VASAB.

 

Prosjektperiode

11.06.2010 - 10.09.2013

Budsjett

Total: 4 475 880 €

Andre partnere

Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety
Ministry for Science, Economic Affairs and Transport of the State of Schleswig-Holstein; Leibniz Institute of Marine Sciences (IFM-GEOMAR)
University of Rostock
BioCon Valley Mecklenburg-Vorpommern e. V.
Finnish Environment Institute
Klaipeda University Coastal Research and Planning Institute
Klaipeda Science and Technology Park
Tallinn University of Technology
Entreprenuership Development Centre for Biotechnology and Medicine
The Ministry of the Environment of the Republic of Latvia
Environmental Development Association
ScanBalt
LOKE, Lolland Energy Holding
Royal Institute of Technology (KTH) Department of Industrial Ecology (IE)
The Royal Swedish Academy of Sciences
Trelleborg Municipality
Gdansk Science and Technology Park, Pomeranian Special Economic Zone Ltd.