Svensk-norsk ambulerende musikkfestival

Prosjektetehensikt er å få på plass et varig festival- og musikksamarbeid mellom Norge og Sverige. En viktig del av forprosjektet er å finne riktig samarbeidsparner i Sverige. Prosjektet er forankret i et ønske om å skape en ambulerende musikkfestival mellom Røros og et eller flere steder i Sverige med spesiell fokus på nordisk musikk og på svensk musikk i Norge, innenfor sjangerene populærmusikk/rock/folk.

Norsk prosjekteier

Røros næringshage

Kontakt

Prosjektperiode

01.06.2010 - 31.12.2010

Budsjett

Norsk bidrag: 40000 Kjell

Total: 6505 €

Mer om prosjektet