Svinesundsinvigningen

Norsk prosjekteier

Statens vegvesen

Prosjektperiode

18.01.2005 - 30.09.2005

Budsjett

Norsk bidrag: 6318000 Kjell

Total: 1590225 €