Sydsamer – landskap og historie

Prosjektet skal fordype kunnskapen om samenes historie og kommer til å knyttes til forskning gjennom å få fram nytt forskningmateriale om sydsamisk kulturhistorie. Prosjektet skal løfte fram tradisjonell samiskkunnskap og bruk av landskapet for å påvise kontinueit g kvalitet (intensitet) i bruken av landskapet, samt sammenligne detta med dagens markedsutnytting og avhengighetsforholdet mellom landskap, menneske og rein. Prosjektet skal spre kunnskap dels innenfor det samiska samfunnet, men også utenfor.

Prosjektperiode

01.01.2012 - 30.06.2014

Budsjett

Total: 1369001 €

Andre partnere

Västerbottens museum
Stiftelsen Saemien sijte, Snåsa
Sijti Jarnge – Samisk kulturcenter, Hattfjelldal