Technordic

IT-bransjen i Sverige, Norge og Danmark står overfor liknende utfordringer. Rekruttering, kompetanse og investeringer er noen av dem. Ved dette samarbeidsprosjektet ser Technordic at industrien kan vokse og bli styrket internasjonalt.

Technordic ser fire sentrale utfordringer som de arbeider med. Aktivering av god rekruttering, øke tilgjengeligheten av kapital for IT-prosjekter i tidligere stadier, hjelpe bedrifter å bli bedre på eksport og å hjelpe den skandinaviske IT-bransjen å bli mer synlig.

Norsk prosjekteier

Akershus fylke

Prosjektperiode

15.08.2016 - 30.06.2019

Budsjett

Norsk bidrag: 1 433 437 Kjell

Total: 610 000 €