Tema Trä

I Tröndelagsfylkena och i Jämtlands län har träbranschen likartade problem med låg lönsamhet, låg förädlingsgrad, utflyttning, konkurrens från andra material och länder/regioner med lägre kostnadsbild. Etablering av producentnätverk för kunskapsförmedling och erfarenhetsutbyte och skapande av affärspartnerskap. Samverkan kring gemensamma resurser för exempelvis tekniska investeringar, ritning/konstruktion, logistik samt försäljningsorganisation. Diversifiering och skapande av pluriaktiva gårdar/företag ger överlevnadsmöjligheter för den traditionella landsbygdsnäringen baserad på jord och skog. Genom produktutveckling baserad på unik kunskap, ny teknologi, design och systemtänkande ska en högre förädlingsgrad uppnås. Mål: Att regionens privata jord- och skogsägare uppnår ökad vidareförädling av trä inom produktområdena hus, hem och trädgård, samt stimulera till skapande av nya träförädlingsföretag. Målgrupp är regionens landsbygdsföretag inom jord- och skogssektorn. Indikatorer: 1 undanröjt gränshinder, 5 interregionala nätverk, 60 deltagande organisationer i nätverk, 6 bevarade arbetstillfällen, 14 nya arbetstillfällen, 2 skapade gränsöverskridande kommunikationslösningar, 6 nya företag och 1 projekt med inslag av forskning

Norsk prosjekteier

Nord-Trøndelagsforskning

Prosjektperiode

01.01.2004 - 31.12.2006

Budsjett

Norsk bidrag: 2540000 Kjell

Total: 850500 €