TEN-TaNS

Inspirert av NSR-prosjektet “TEN‐T and the North Sea Region” vil prosjektet analysere mulighetene og konsekvensene for transportnæringen på regionalt nivå, med basis i EUs TEN-T bestemmelser, «Connecting Europe Facility», «Clean Power for Transport»-initiativet og Europe2020-strategien. Verktøy for regional analyse vil bli utviklet for å optimalisere de regionale virkningene av TEN-T og utviklingen innen transportnæringen. Verktøyene vil bli illustrert ved eksempler som gjenspeiler det prosjektet avdekker mht. TEN-T-utvikling.

Norsk prosjekteier

Møre og Romsdal fylkeskommune

Prosjektperiode

01.08.2013 - 31.01.2015

Budsjett

Total: 614 042 €

Prosjektnettside

http://www.tentans.eu/

Andre partnere

Transport Research Institute (TRI), Edinburgh Napier University (UK)
Hafen Hamburg Marketing e.V. (HHM) (GER)
Association of Danish Transport and Logistics Centres (FDT) (DK)
The Flemish Ministry of Mobility and Public Works (MOW) (Belgia)
Örebro Region (SE)