Thermowood och Timberframe, T & T

Det er i Finland 10 produksjonsanlegg som varmebehandler virke og ingen i Norge-Sverige. Timber Frame er nyutvikling av gammel korsvirkesbygging(rammeverk av grove dimensjoner som kles av prefabrikerte elementer.) Forstudien skal klarlegge markedsmulighetene for T&T. Videre skal potensielle produsenter av Termo Wood i regionen identifiseres. Aktuelle bedrifter fra råvareproduksjon til ferdig oppsatt hus etter Timber Frame systemet skal kartlegges Forutsetningene for etablering utredes med tanke på at produksjon i regionen skal kunne etableres. Forstudien skal gi i prinsippet en komplett forretningsplan for etablering og beslutningsgrunnlag for investering. Det er også lagt inn kompetanseutvikling for å lære teknikken og andre grunnforutsetninger for å starte og drive produksjon. Resultatene blir spredd internt blant de deltakende aktørene. En referansegruppe vil avgjøre hva som kan være åpen informasjon.

Norsk prosjekteier

Nord-Trøndelagsforskning

Prosjektperiode

01.04.2006 - 31.12.2007

Budsjett

Norsk bidrag: 1276000 Kjell

Total: 267960 €