Through-Joy 1

Formålet med TROUGH JOY 1&2-prosjektene er:
– Å øke den regionale aktiviteten for de nordligste delene av Finland, Sverige og Norge gjennom utvikling av idretts- og mosjonsaktiviteter for innbyggere og besøkende.
– Å utviklea den regionale konkurransekraften i Nordområdet
– Å oppmuntre mellomkulturell læring
– Å samle aktører og forskere fra området
– Å forsterke det regionale og interregionale fellesskapet i Nordområdet

Projektet trengs ettersom det hjelper de nordligste regionene å henge med i samfunnsendringene. Nordregionene kan ikke lykkes i fremtiden bare gjennom å støtte seg på sine naturrikdommer og sin kulturarv.

Kontakt
Dale, Brigt
Nordlandsforskning
E-post: brigt.dale@nforsk.no

Norsk prosjekteier

Nordlandsforskning

Kontakt

Prosjektperiode

01.04.2013 - 30.06.2014

Budsjett

Total: 121290 €

Andre partnere

Umeå university