Tidlig innsats

Prosjektet skal teste effekter av et digitalt selvhjelpsprogram for unge med psykiske helseplager. Prosjektet sikter på en felles norsk-svensk lansering av teknologien, samt videre samarbeid om FoU-aktiviteter og forretningsutvikling.

Norsk prosjekteier

Kompetansesenter for brukererfaring

Kontakt

Prosjektperiode

01.06.2019 - 01.12.2020

Budsjett

Norsk bidrag: 113 750 EUR

Total: 672 462 €