Tilgjengelig friluftsliv – naturlig lønnsomt for næringsliv og besøkende

Projektet ska skapa och testa en ny modell för tillgänglighetslösningar inom Fyrbodal/Østfold/Akershus. Genom en förstudie under förra programperioden kartlades lämpliga områden och behov av åtgärder. Fokus kommer att ligga på tillgänglighetslösningar för funktionshindrade, vilket också underlättar tillgängligheten till ett rörligt friluftsliv för äldre och barnfamiljer. Målet är bl.a. 34 enhetligt tillgänglighetsdeklarerade frilufts- och rekreationsmiljöer och i anslutning till dessa 136 enhetligt tillgänglighetsdeklarerade näringsställen inom gränsregionen. Kopplingen mellan tillgänglighetsaspekten samt besöks- och turismnäringen ger en stor utvecklingspotential.

 

Norsk prosjekteier

Østfold fylkeskommune

Prosjektperiode

15.12.2009 - 14.12.2012

Budsjett

Norsk bidrag: 2 089 000 Kjell

Total: 311129 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

Akershus fylkeskommune
Oslofjordens friluftsråd
Hvaler kommune
Rygge kommune
Moss kommune
Frogn kommune
Oppegård kommune