Tillväxtkorridoren Oslo-Karlstad-Stockholm, Komponent 1

Norsk prosjekteier

Hedmark fylkeskommune

Kontakt

Prosjektperiode

01.04.2005 - 30.06.2007

Budsjett

Norsk bidrag: 3900000 Kjell

Total: 997500 €