Tillväxtkorridoren Oslo-Karlstad-Stockholm, komponent 3

Norsk prosjekteier

Hedmark fylkeskommune

Kontakt

Prosjektperiode

01.04.2005 - 30.06.2007

Budsjett

Norsk bidrag: 1540000 Kjell

Total: 367500 €