Trådløs kommunikasjon

Prosjektet retter seg mot: 1. brukere som er mobile og befinner seg i områder som ikke kan understøttes med stasjonære kommunikasjonsløsninger. 2. distriktene (glesbygdene) Et viktig kjennetegn ved de kommunikasjonsløsninger som nå vokser fram, er at brukerne er permanent oppkoplet. Dette åpner for nye bruksmønstere og skaper muligheter for tjenester som vil dekke behov hos helt nye brukergrupper.

Norsk prosjekteier

Halden kommune

Prosjektperiode

02.04.2001 - 31.12.2004

Budsjett

Norsk bidrag: 920000 Kjell

Total: 220500 €

Ekstern prosjektinfo

http://www.halden.kommune.no/