TransAlgae

Næringsstoffer som opptas av alger, for eksempel fra avløpsvann, kan anvendes som biodrivstoff. Prosjektet implementerer innovative løsninger for industriskalaproduksjon av biomasse fra avfall ved å benytte mikro- og makroalger i produksjonen.

Prosjektet har til hensikt å etablere et nettverk av interessenter i algeindustrien i Botnia-Atlantica-regionen. Videre skal TransAlgae-prosjektet utvikle et kostnads-, enrgieffektivt og skalerbart system for dyrking, samt metoder for omdanning av algebasert biomasse til energiproduksjon og høyverdige produkter.

Målgruppen er små og mellomstore bedrifter, som for eksempel vann- og avløpsverk, biogassprodusenter, meierier, kraftprodusenter og masse- og papirindustrien.

Prosjektperiode

01.04.2016 - 31.03.2019

Andre partnere

Österbottens förbund (FI), Nordland fylkeskommune (NO), Länsstyrelsen Västerbotten (SE), Sveriges Lantbruksuniversitet (SE), Kempestiftelsen (SE), Yrkeshögskolan Novia (FI), Arctic seaweed (NO), Mittuniversitetet (SE), Länsstyrelsen Västernorrland (SE), NIBIO (NO), Biofuel Region Bfr AB (SE), Vasa universitet (FI), Bodö kommun (NO)