Turismens nordlige dimensjon del D (markedsføring)

Norsk prosjekteier

Finnmark Reiseliv AS

Kontakt

Prosjektperiode

25.06.2010 - 31.12.2006

Budsjett

Norsk bidrag: 510000 Kjell

Total: 315000 €