Ung innovation med ett internationellt perspektiv

Mål: Unga kvinnor, politiker och tjänstemän i Jämtlands län och Tröndelags fylken Indikatorer: 1 nytt interregionalt nätverk, 8 deltagande företag/organisationer i nätverk, 1 nytt arbetstillfälle (kvinna), antal utbildningstimmar kvinnor 2680, antal utbildningstimmar män 448, 139 deltagare i kompetensutvecklingsinsatser kvinnor, 53 deltagare i kompetensutveckling män, 1 aktivitet för att öka attraktionskraften

Norsk prosjekteier

Fredrikkes Hage BA

Prosjektperiode

01.08.2003 - 30.06.2005

Budsjett

Norsk bidrag: 1300000 Kjell

Total: 325500 €