Ungdomar i Gränsbygd

Norsk prosjekteier

Halden historiske samlinger

Kontakt

Prosjektperiode

01.10.2004 - 31.12.2005

Budsjett

Norsk bidrag: 769000 Kjell

Total: 191562 €