UNISKA – Gränsregionalt nätverk för livskvalitet och tillväxt

Genom att i samverkan med regionala aktörer initiera och genomföra kompetensutveckling och forskning vill UNISKA hjälpa till att sätta Inre Skandinavien på kartan, förknippa regionen med positiva associationer, öka sysselsättningen, bidra till hög livskvalitet och stärka den regionala tillväxten.

Norsk prosjekteier

Høgskolen i Hedmark

Kontakt

  • Amlien, Arne

Prosjektperiode

01.01.2004 - 31.12.2006

Budsjett

Norsk bidrag: 3999110 Kjell

Total: 902104 €